Начало / Продукти / Ултразвук / Звукохимия / Лабораторен сонохимичен реактор

Лабораторен сонохимичен реактор

Лабораторен сонохимичен реактор

Изпрати запитване

Звукохимия (сонохимия) е раздел от химията, който изучава взаимодействието на мощните акустични вълни и възникващи химически и физико-химически ефекти.

Звукохимия изследва кинетика и механизъма на звукохимическите реакции, протичащи в обема на звуковото поле. Към областите звукохимията също се отнасят и някои физико-химически процеси, които се наблюдават в звуковото поле като:

  • сонолуминесценция
  • диспергиране на вещества при действие на звука
  • емулгиране и други колоидно-химически процеси

Основното внимание на сонохимия е изследването на химически реакции, възникващи под действието на акустични колебания при звукохимически реакции.