Начало / Комплекс за индукцинно нагряване и пресоване

индукционно нагряване text

Комплекса е пълно автоматичен и е част от Индустрия 4.0. Основните модули от които е съставен комплекса са:

  • индукционен генератор 200 kVA.
  • водоохлаждане на генератора от рециркулационна система вода-вода
  • нагревателен модул от два индуктора, работещи едновременно. Във всеки от които може да се зареди детайл за нагряване.
  • управление на генератора от PLC simatic. - Profinet свързаност.
  • манипулатори за зареждане и снемане на детайли- манипулатор за зареждане на студените детайли.
  • манипулатор за зареждане на горещите детайли и сваляне на пресованите.
  • управление на манипулаторите и нагряването от PLC simatic. - Profinet свързаност.
  • хидравлична преса за коване - производство на ВАПТЕХ - България.
  • управление на хидравличната преса от PLC simatic. - Profinet свързаност.
  • Индустрия 4.0 PLC simatic. - Profinet свързаност. Отдалечен достъп до управленията на комплекса за диагностика.