Начало / Експертиза

За нашите знания, умения и качество на работа, ние бихме желали нашите клиенти да Ви разкажат за нас. Това което можем и сме внедрили, може да го видите в нашите продукти и решения.

Асемблиращи машини

Асемблиращи машини

Преди около 6 години започнахме да развиваме успешно това направление. Може да се похвалим с над 10 машни и решения. Последните 4 машини са за автомобилната промишленост, където всяка машина отговоря на минимум 20 стандарта от машиностроенето.

 Индукционните технологии

Индукционните технологии

са от началото на създаването на фирмата. Единият от собствениците е специалист по силова електроника и индукционни генератори. Имаме над 20 оригинални решения в тази област:

  • нагряване с цел коване;
  • нагряване на високочестотно спояване с мек или твърд припой;
  • машини за закаляване на детайли.
  • комплекси за автоматично коване, пресоване или закаляване с индукционни генератори.
Ултразвукови технологии

Ултразвукови технологии

Ние проектирахме произвеждаме вече трето поколение наши ултразвукови генератори и съпътстващи модули. Можем да заявим, че сме най – добрите в България а и в изработването на излъчватели и сонотроди сме единственни.

За 25 години в това направление имаме следните продукти и решения:

  • ултразвукови почистващи вани;
  • ултразвукови автоматични измиващи линии;
  • ултразвукови сонохимични реактори;
  • ултразвукови преси за заварка, бондиране и капсуловане на пластмасови детайли;
  • Ултразвукови генератори; > Ултразвукови пиезиелектрични излъчватели и сонотроди.

Виж повече .

 Нискостойностна автоматизация

Термични процеси

Едно направление което е постоянно напътстващо от създаването на фирмата до сега. Погледнете продуктите ни за да оцените какво може да проектираме и изградим.

Виж повече

 Нискостойностна автоматизация

Инженеринг

Много наши решения могат да се отнесат в направление инженеринг, което е от създаването на фирмата. Осжен чисто наши инженерингови решения. Разработваме съпътстващи проекти към по-големи инженерингови решения или решения които заменят материално и морално остаряло оборудване.

Виж повече

 Нискостойностна автоматизация

Нискостойностна автоматизация

Апронекс стартира с електроника и силова електроника. Имаме редица съпътстващи електронни модули и възли, които сме проектирали за да покрием наши решения. С тяхна помощ меже да се проектира ниско стойностна автоматизация. Това са модули за измерване, терморегулатори, броячи, контролери и др.