Начало / Продукти / Ниско стойностна автоматизация / Мрежа от контролери за управление на технологични обекти AproLink

Мрежа от контролери за управление на технологични обекти AproLink

Мрежа от контролери за управление на технологични обекти AproLink

Изпрати запитване

AproLink представлява набор от интелигентни контролери и програмно осигуряване с възможности за включването им в мрежа, обменяща данни по двупроводна шина RS485. Всички контролери от AproLink могат да бъдат дистанционно управлявани с помощта на команди, описани в ASCII формат.

Всички контролери са самостоятелни, разработени или настроени за решаване на конкретни технологични задачи и могат да работят независимо от мрежа и управляващия компютър. Някои модули представляват перифейни устройства и чрез тях може да се събира или извежда цифрова или аналогова информация. Програмно осигуряване и настройка Модулите от серията AproLink са изработени по технологията Plug&Play и тяхното включване при изграждане на системата не изисква предварителна настройка. Вие можете да изберете мястото на модула в мрежата, да настроите обхватите му или да установите нови параметри, ако той е с вграден регулатор. Цялата инициализираща информация се съхранява в енергонезависима памет. Това позволява, с помощта на програмата, всеки модул да бъде многократно пренастройван. RS485 Мрежа RS485 полудуплексната двупроводна шина позволява модулите от серията AproLink да се монтират непосредствено до сенсорите и изпълнителните механизми на технологичната линия. Техният максимален брой е 2000. Връзката на модулите от серията AproLink с компютър е осигурена посредством адаптер AproLink RS-232/485 или USB-485 към свободен комуникационен порт.